Antýgl
Antýgl
Dnes jej známe jako vyhledávané rekreační místo a stanový kemp v těsné blízkosti řeky Vydry.

Původní královácký dvorec a pozd
ěji i zájezdní hostinec tvoří skupina roubených i zděných stavení. Rozložité stavby z 18. stol. mají polovalbové, šindelem kryté střechy, štíty s vyřezávaným bedněním či se skládanou lomenicí.
Typickou pro dvorec je kaplička se zvoničkou.
Jako osada byl zmín
ěn již kolem roku 1500 a v letech 1523 - 1818 zde byla malá sklářská huť vyrábějící duté sklo a páteříky. Z dob sklárny se odvozuje i jméno osady Antýgl - z německého ein Tiegel výrazu pro sklárnu o jedné vaně.

Pocestní, kteří rozbyjí stan v tomto kempu, nesmí býti zaskočeni i letním výskytem jinovatky.
Královácký dvorec Antýgl
Obsah stránky:
Jiří Vopěnka
Fotografie:
Jiří Vopěnka
vopin@sumavanet.cz


FOTOGALERIE
ROZCESTNÍK
@ vopinweb @
sumava.net/vopin