Cikánské slatě
Cikánské slatě
Cikánské slatě
Obsah stránky:
Jiří Vopěnka
Fotografie:
Jiří Vopěnka
vopin@sumavanet.cz


@ vopinweb @
sumava.net/vopin
Necelé 4 km od Modravy, na staré březnické cestě procházíme územím zvaným Cikánské slatě.
Po povalovém chodníčku překonáváme zajímavé území, na kterém je dobře se zastavit a zamyslet, kam až může vést lidská činnost.
Lokalitu tvoří n
ěkolik rašelinišť, které jsou obklopeny podmáčenými a rašelinnými smrčinami. Zajímavostí tohoto komplexu je viditelný vliv zásahu člověka do ekosystému a to hned dvojnásobný. Nejprve byla tato lokalita, kde sídlí mnoho vzácných druhů rostlin, nešetrně odvodněna za účelem lesního hospodaření. Po mnoha letech, kdy již začalo docházet k nevratným změnám místního ekosystému, byl zahájen pokus o sanaci této poškozené lokality. Opatření jimiž by mělo dojít k revitalizaci lokality jsou zaměřeny především na zvýšení hladiny spodní vody a její zadržení v lokalitě s rašelinným podložím.
Můžeme zde sledovat, jak pokus o nápravu probíhá.
FOTOGALERIE
ROZCESTNÍK