Kubova Huť
Vydra
Potok u Horské Kvildy
Vřetenuška
Kubova Huť
Vimperk
Schwarzenberský plavební kanál
Kosatec sibiřský
Na Zhůří
Na Modravě
U Orlovky
Vchynicko-tetovský plavební kanál
Vážení obdivovatelé a kritici,
     Šumavu navšt
ěvuji již velmi dlouho, ale poslední dobou se jí věnuji stále více. Ptáte se proč? Je to jednoduché, nikde jinde nenačerpám tolik energie, jako právě zde, v nejkrásnějších místech panenské přírody, která jsou mnoha smrtelníkům stále utajena a neznáma.
     Snad Vám poodkryji alespo
ň trochu pohledy do míst, které mne stále překvapují a dojímají svojí krásou a zvraty, které umí jen ta nezkrotná potvora - matka příroda.
     Prezentace vopinweb @ vznikají postupn
ě dle možností mého volného času, bez odborné a finanční podpory jakéhokoliv spolku či úřadu. Na trnité cestě od svého vzniku v roce 1997 prošly mnoha přerody a úpravami. Naposledy nyní - v roce 2011.  Jednotlivé prezentace jsou již dlouhou dobu součástí Regionálního informačního serveru ŠumavaNet.CZ, především pak turistického průvodce ABC Šumava.
    Proč tedy existují Vopinovy stránky Šumavy ješt
ě samostatně?
     Vopinweb @ plní funkci přehledu zpracovaných témat a obrazových galerií vytvořených jedním autorem, dále pak přímý přístup k t
ěmto prezentacím. Přestože je ve skutečnosti pouhým výborem ze součástí Regionálního informačního serveru ŠumavaNet.CZ, doufám, že je zde k nalezení mnoho užitečných informací.
Vopinovy stránky Šumavy
Chtěl bych zvláště poděkovat mojí ženě Kačence, našim dětem Honzíkovi a Haničce, kteří jsou při získávání materiálů pro vopinweb prezentace a jejich zpracovávání velmi trpěliví.
Zvláštní poděkování
Ze zcela pochopitelných důvodů považuji za samozřejmé, že se fotografie a nápady z realizace vopinweb prezentací nebudou bez souhlasu objevovat na jiných osobních i plně komerčních stránkách. Považoval bych to za neetické a ošklivé.
Autorizace
Použité mapy, jejich funkcionality i výřezy z těchto map jsou autorizovanou součástí Regionálního informačního serveru ŠumavaNet.CZ
Obsah stránky:
Jiří Vopěnka
Fotografie:
Jiří Vopěnka
vopin@sumavanet.cz


FOTOGALERIE
ROZCESTNÍK
@ vopinweb @
sumava.net/vopin