Jezero Laka
Jezero Laka
Jezero Laka je nejvýše položené a zároveň nejmenší jezero na české straně Šumavy. Plocha hladiny jezera Laka činí 2,78 ha. Hladina jezera se nachází v nadmořské výšce 1096 m.
Jezero je situováno necelé 4 km od Prášil, pod horou Plesná (1336 m n.m.) - proto bývalo zváno i Plesným jezerem či Plesem.
Toto m
ělké jezero napájené dvěma potůčky, tyto při jarním tání zmohutní a do jezera strhávají půdu z břehů svého toku. Proto může jezero pozvolna zarůstat vegetací. Na jezeře se zvolna pohybují plovoucí rašelinové ostrůvky (3 velké a cca 20 malých - jejich celková plocha zabírá cca 8,5% vodní plochy jezera).
V 19. stol. byla hladina jezera 2x zvyšována um
ělou hrází z původního močálu s několika jezírky.
Jezerní potok odtéká do Křemelné, část vod byla odvád
ěna úzkým kanálem ke sklářským strojům na bývalé Hůrce - k dějišti Klostermannova románu Skláři.
Jezero Laka
Obsah stránky:
Jiří Vopěnka
Fotografie:
Jiří Vopěnka
vopin@sumavanet.cz


FOTOGALERIE
ROZCESTNÍK
@ vopinweb @
sumava.net/vopin