Prášilské jezero
Pomníček Ottokara Kareise
Prášilské jezero leží v severovýchodním úbočí Polední hory (1315 m n.m.), na Kochánovských pláních, vzdáleno necelých 4,5 km od obce Prášily.
Vzniklo jako ostatní šumavská jezera a to ustoupením pleistocenního ledovce. Jezero svírá typický žulový a rulový kar, který jezero hradí 9 m vysokým valem a dv
ěma staršími morénovými valy. Výška karové stěny nad jezerem je 150 m a je situována do úbočí hory Skalka (1237 m n.m.).
Rozloha jezerní hladiny situované v nadmořské výšce 1080 m n.m. činí 3,7 ha. Maximální nam
ěřená hloubka jezera činí až 17,2 m a střední hloubka je 8,4 m.
Na hrázi Prášilského jezera se nalézá pomník Ottokara Kareise - studenta, který se zde utopil v roce 1927.
Prášilské jezero spadá do povodí Otavy (Prášilský potok - Křemelná - Otava).
Pod Prášilským jezerem se nachází tzv. Stará jímka, bažinatá kotlina, pozůstatky dnes již zarostlého jezera.
Prášilské jezero
Obsah stránky:
Jiří Vopěnka
Fotografie:
Jiří Vopěnka
vopin@sumavanet.cz


FOTOGALERIE
ROZCESTNÍK
@ vopinweb @
sumava.net/vopin