Jezerní slať
Jezerní slať
Jezerní slať
Jezerní slať
Obsah stránky:
Jiří Vopěnka
Fotografie:
Jiří Vopěnka
vopin@sumavanet.cz


@ vopinweb @
sumava.net/vopin
Slať o rozloze 103,5 ha (celé rašeliniště vzniklo pravděpodobně spojením několika samostatných ložisek), v nadmořské výšce 1058 - 1075 m, s průměrnou mocností vrstev rašeliny 2,5 m a největší mocností 7,6 m je situovaná mezi Kvildou a Horskou Kvildou na rozvodí Vltavy a Otavy.
Její v
ětší, jižní část je odvodňována Kvidským potokem protékajícím téměř středem slatě od severu k jihu do Teplé Vltavy. Menší severní část je odvodňována jedním z přítoků Hamerského potoka do Vydry a dále Otavy. Kyselost hnědě zabarvené vody způsobená vysokým obsahem huminových kyselin vyluhovaných z rašelinných vrstev je pH 5-6. Slať vznikla v době poledové v mělkém sedle se žulovým podkladem (dvojslídná světlá žula - středně zrnitý adamellit).
V minulosti byla Jezerní slať částečn
ě těžena a odvodňována umělými příkopy, lidská činnost na této slati je dodnes patrná. Jezerní slať je chráněna od roku 1933 vyhlášením státní přírodní rezervace.

Slať s povalovým chodníčkem, vyhlídkovou v
ěží a naučnou ministezkou je přístupná z parkoviště u silnice Kvilda - Horská Kvilda. Vyskytují se zde typické druhy rostlin charakteristické pro šumavská rašeliniště, především zajímavé jsou zde porosty břízy zakrslé.
ROZCESTNÍK
FOTOGALERIE