Počátky malebné obce a v současnosti i vyhledávaného turistického a sportovního centra jsou datovány do 1.pol. 18. století. Obec vznikala jako původní sklářská osada a pojmenována byla po zámeckém hejtmanovi Gubovi. Sklářskou huť zde založil v třicátých letech 18. století Johann Podschneider.
Kubova Huť leží na západním úpatí hory Boubín (1362 m n.m.) a pocestný, držící se modré turistické trasy, vystoupá k tomuto vrcholu strm
ější cestou. Odtud může sejít kol pralesa boubínského a jezírka boubínského až do žst. Zátoň. Pocestný nesmí opomenouti ztéci rozhlednu vystavěnou v roce 2004 na vrcholu hory a pokochati se pohledem po zemích českých i bavorských.
Po červené a dále po žluté trase lze z Kubovy Huti, kol hory zvané Obrovec dojít až k prameni řeky Voly
ňky pod Světlou horou a dále až k žst. Lipka.
V obou případech lze pocestnému vrátiti se na Kubovu Huť vlakovým spojem po železnici vystav
ěné v trase Vimperk-Volary na sklonku 19.století.
Na Kubov
ě Huti se nachází nejvýše položená železniční stanice v Čechách (995 m n.m.).
Mnohem dříve než železnice vedla přes Kubovu Huť (průsmykem mezi Pažením a Obrovcem) Zlatá stezka spojující Pasov a Vimperk. Její průb
ěh je stále ještě místy patrný a v její trase vede naučná stezka až z vimperského náměstí.
V okolí Kubovy Huti je možno využít mnoha turistických tras, v zim
ě udržovaných sjezdovek i běžeckých tras.
Kubova Huť
Kubova Huť
Kubova Huť
Kubova Huť
Obsah stránky:
Jiří Vopěnka
Fotografie:
Jiří Vopěnka
vopin@sumavanet.cz


@ vopinweb @
sumava.net/vopin
ROZCESTNÍK
FOTOGALERIE