Rabí
Rabí
Rabí
Rabí
Hrad Rabí
Obsah stránky:
Jiří Vopěnka
Fotografie:
Jiří Vopěnka
vopin@sumavanet.cz


@ vopinweb @
sumava.net/vopin
Hrad založili pravděpodobně na počátku 14. století páni z Velhartic. Vybudovali tu mohutný věžovitý palác sloužící bydlení i obraně a opatřili jej jednoduchou hradbou a schodišťovou věží. Jejich nástupci se stali ve 2. polovině 14. století páni z Rýzmburka. V nejisté době kolem roku 1400 bylo Rabí rozšířeno a znovu opevněno.
V letech 1420 a 1421 hrad obléhal Jan Žižka a při druhém útoku zde přišel o oko. Roku 1479 přešlo panství na zemského sudího Půtu Švihovského. Za jeho vlády bylo podhradí povýšeno na m
ěsto a opatřeno hradbami. Opět bylo rozšířeno opevnění hradu a vystavěny další obytné budovy. Na stavbě se podílel také stavitel Benedikt Ried. Půtovi synové však byli nuceni roku 1549 panství prodat. Po nich se stal majitelem Rabí Vilém z Rožmberka. Na hradě však již tehdy pobývali jen úředníci. Vilém panství prodal roku 1563; hrad nadále chátral a na začátku třicetileté války byl vypleněn.
Pozd
ěji sloužil jako zdroj stavebního kamene.
Poslední šlechtičtí majitelé Lamberkové darovali zříceninu v roce 1920 Spolku pro zachování um
ěleckých, historických a přírodních památek v Horažďovicích.

Přístup ke hradu vede vzhůru z nám
ěstíčka v podhradí k první bráně. Za ní vlevo je hradní kaple, v dnešní podobě pozdně gotická. Cesta vpravo sleduje oblý plášť bašty, která je součástí opevnění Půty Švihovského. Prochází dalšími dvěma branami a ústí do 1. nádvoří, lemovaného zčásti hradbou a zčásti polozřícenými obytnými budovami. Do středu nádvoří byla dodatečně vestavěna konírna. Za ní zbytky Žižkovy brány, která navazuje na zalomené křídlo paláce ze 14. století, přestavěné pozdně goticky. Tvoří předěl mezi oběma nádvořími. Z druhého nádvoří vede po stoupající rampě přístup do vnitřního hradu s velkou raně gotickou obytnou a obrannou věží (tzv. donjon) a menší věží schodišťovou. Vnější hradby s velkými dělovými baštami obíhají větší část hradu.

ROZCESTNÍK
FOTOGALERIE