Na Stožecké skále
Stožecká kaple
Stožecká kaple - interiér
Stožecká kaple a skála
Obsah stránky:
Jiří Vopěnka
Fotografie:
Jiří Vopěnka
vopin@sumavanet.cz


@ vopinweb @
sumava.net/vopin
Jako tradiční turistický cíl stožecka je na jihozápadním úbočí hory Stožec (vysoké 1064 m n.m.)  ukryta poutní kaple P. Marie (v nadmořské výšce 950m n.m.). Vznik kaple a současně významného poutního místa spadá do  konce 18. století. V místě vývěru praneme léčivé vody byla nejprve postavena malá dřevěná kaple, kterou brzy nahradila kaple zděná. U kaple se setkávaly tři křížové cesty : ze Stožce, Českých Žlebů a Dobré. Dle legendy zdejší pramen navrátil volarskému kováři zrak.
Za totality kaple chátrala, před obnovením z ní zbývaly pouze zd
ěné fragmenty. Naštěsí a díky prachatickému občanu Janu Kocourkovi byla v roce 1988 obnovena a v roce 1990 vysvědcena biskupem Vlkem z Českých Budějovic (dnes již kardinálem).

Nad Stožeckou kaplí je tzv. Stožecká skála, skalní hřebínek vrcholící skalní hradbou s tém
ěř svislými stěnami. Vrchol Stožecké skály se honosí nejen 5 m vysokým křížem, ale i nádherným rozhledem na Stožec, Nové údolí a hraniční panorama třístoličníku a plechého.... při dobré viditelnosti je možno spatřit i štíty Alp.
Pod skalním hřebínkem (na severozápadní stran
ě) jsou dodnes patrné zbytky základů hrádku ze 13. stol. postaveného k ochraně Zlaté stezky vedoucí z Pasova do Prachatic. Hrádek skutečně plnil pouze funkci vojenskou - sídlila zde pouze ozbrojená posádka.
ROZCESTNÍK
FOTOGALERIE