Tříjezerní slať
Tříjezerní slať
Tříjezerní slať
Obsah stránky:
Jiří Vopěnka
Fotografie:
Jiří Vopěnka
vopin@sumavanet.cz


@ vopinweb @
sumava.net/vopin
Tříjezerní slať je typické šumavské vrchovištní rašeliniště o rozloze 5 ha v nadmořské výšce 1062 m. Nachází se 3 km severozápadně od Modravy nad Javoří Pilou a je pojmenována podle 3 rašelinných jezírek z nichž největší je o rozloze 7 arů a přes 2 m hluboké.
Rašeliništ
ě je porostlé keřovitou formou borovice bahenní, porost dále čítá několik druhů rašeliníků, lišejníků a mechů s dalšími typickými zástupci rostlin horských rašelinišť jako je rosnatka okrouhlolistá a další. Přístup ke slati je buď z Modravy nebo z Rokyty (pro pěší turisty či putující zásadně kolmo), slatí se prochází po povalovém chodníčku a je zde naučná stezka vysvětlující vznik i vývoj této slati.
FOTOGALERIE
ROZCESTNÍK