Vchynicko-tetovský plavební kanál
Vchynicko-tetovský plavební kanál
Vchynicko-tetovský kanál
Obsah stránky:
Jiří Vopěnka
Fotografie:
Jiří Vopěnka
vopin@sumavanet.cz


FOTOGALERIE
ROZCESTNÍK
@ vopinweb @
sumava.net/vopin
Kanál vystavěný schwarzenberským projektantem Josefem Rosenauerem v letech 1799-1800, zpřístupnil pro těžbu rozsáhlé lesní porosty v okolí Modravy, kam nevedly v té době žádné pozemní komunikace. Začíná nad Antýglem, kde stával na Vydře tzv. hradlový most, z něhož bylo možné regulovat plavbu polenového dřeva. Mírným spádem obchází v délce 14 km balvanitý kaňon Vydry mezi Antýglem a Čeňkovou pilou a ústí do Křemelné.
Ve 20. stol. byla vybudována z kanálu odbočka do nádrže nad Srním z níž je napájena hydroelektrárna na Če
ňkově pile.
Tato vodní cesta je vlastn
ě technickou památkou, v menším měřítku obdobou Schwanzenberského kanálu, který je ovšem delší, i pompézněji řešen. Umělé koryto s výškovým rozdílem 190 m je místy až 5 m široké, částečně vyzděné s několika kamennými mostky.