Zelenohorské chalupy
Zelenohorské chalupy
Zelenohorské chalupy
Obsah stránky:
Jiří Vopěnka
Fotografie:
Jiří Vopěnka
vopin@sumavanet.cz


@ vopinweb @
sumava.net/vopin
Horská obec s hutí, německy zvaná Grünbergerhütte, se rozkládala na svahu nad obcí Mechov v nadmořské výšce okolo 1000 m. Z Horní Zelené Hory je krásný výhled na Srní a bývalé Zhůří s Huťskou horou a do strání a kopců celého srňského okolí.
Na Horní i Dolní Zelené Hoře se nacházelo cca 40 stavení, přičemž mezi nejvzdálen
ějšími staveními byl vzdálenostní rozdíl téměř 2 kilometry.
V současnosti je v této lokalit
ě obnoveno několik drobných sakrálních památek - křížků a božích muk.
Rozlehlost a součan
ě existenci budov dokreslují kamenné snosy a i zbytky po samotných staveních.
Z jara je pak osídlení patrné z kvetoucích ovocných stromů a dokonce zbytků po zahrádkách u chalup - jako sv
ědka téměř nedávného osídlení je možno nalézt i trs kvetoucích narcisek.
Zánik osady souvisí s odsunem sudetských n
ěmců a s následným zřízením vojenského újezdu v okolí Prášil.
FOTOGALERIE
ROZCESTNÍK