Pod Kubovou Hutí
Pramen Volyňky
Na úpatí hory Boubín se ze všech světových stran tulí osady, pamatující sklářské úspěchy tohoto kraje.
Vany hutí v nichž sklo ztrácelo svůj tvar, aby je v šikovných rukou místních usedlíků op
ět získalo, již dávno vychladly. Pryč je věhlas, který dosáhl nejen evropského rozměru, ale sahal i do zámoří. Dnes již pouze Lenora připomíná svým muzeem zašlou slávu a um místních sklářů.
Týmž úpatím se vinula i Zlatá stezka, zajišťující čilý obchod mezi Pasovem a městem Vimperk, kde v Horní Vltavici překročila Vltavu a drala se až k sedlu u Kubovy Huti.....
Krásný kraj, překrásný, veselý i hloubavý, stojící jist
ě za navštívení.
Boubínsko
Obsah stránek
a fotografie:

Jiří Vopěnka
vopin@sumavanet.cz