Roklany ze Zhůří
Roklany ze Zhůří
Již v dávných dobách těmito místy vedla Zalatá stezka z Pasova do Kašperských Hor. Mezi Horskou Kvildou a Zhůřím jsou v lese podél nové cesty dodnes patrny zbytky po průchodu soumarských karavan.
Na Hamerském potoce je taktéž patrna lidská činnost z ranných dob. Hrůbata (sejpy) po rýžování zlata jsou prakticky po celém toku v nejbližším okolí Horské Kvildy.
Taktéž sklářství zasáhlo do místních pom
ěrů a dalo vzniknout několika osadám a zajistilo obživu mnoha rodinám.
I významnou osobnost m
ěla tato oblast, byl jím obr Rankl Sepp popsaný mnoha řádky Karla Klostermanna.
Horská Kvilda a okolí
Obsah stránek
a fotografie:

Jiří Vopěnka
vopin@sumavanet.cz