Pohled z Hochsteinu
Pohled z Velkého Ostrého
Dávná pověst pojednává o tom, že šumavské kopce bývaly strážišti. Ne však strážišti lidskými, ale strážišti, které obývali čerti.
Na každém kopci sedával čert u svého ohn
ě a hlídal svoje nashromážděné kameny. Tyto kameny jsou dle pověstí lidské duše. Lidské duše, jež do svých pekelných pastí čerti vlákali, ulovili a následně v kámen zakleli.
Čerti si své kameny hlídali nejen kvůli tomu, aby jim duše neutekly, ale aby jim nashromážd
ěné duše neukradli čerti z jiných strážišť.
Je to jen pov
ěst, ale pokud navštívíte výrazné kopce Šumavy, zpravidla na vrcholcích naleznete kamenité partie.
Na vrcholcích Šumavy
Obsah stránek
a fotografie:

Jiří Vopěnka
vopin@sumavanet.cz