Hamerský potok
Vydra
V nejbližším okolí Informačního turistického centra Rokyta se nenachází pouze říčka Vydra, ale naleznete zde další zajímavá a srdci lahodící místa. Mohou to být příjemné procházky vedoucí podél Hamerského potoka až na Horskou Kvildu, nebo podél Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu, či cesta na Tříjezerní slať.

Poblíž informačního turistického centra (lépe řečeno vedle bezplatného parkovišt
ě Rokyta) se nachází "venkovní geologická expozice", která shrnuje geologický vývoj Šumavy od prvopočátků až po stávající stav.
V rámci expozice jsou k dispozici vzorky hornin z jednotlivých šumavských lokalit.
Rokyta, Antýgl, Vchynice-tetov a okolí
Obsah stránek
a fotografie:

Jiří Vopěnka
vopin@sumavanet.cz