Chalupská slať
Mezilesní slať
Přístupné slatě lze i dnes napočítat na prstech jedné ruky.
Nejznám
ější jsou Tříjezerní slať, Jezerní slať, Cikánská slať a Chalupská slať.
Další "přístupná" slať je Malý Polec. Ostatní jsou k vid
ění alespoň na dálku, většina - samozřejmě ty nejzajímavější jsou chráněny I. zónou NP Šumava.
Smůlou pro nadšené návšt
ěvníky Šumavy je, že z důvodu uzavřenosti prostoru NP Šumava tyto velmi zajímavé slatě nemohou vidět.
Bohužel jsem jeden z nich, takže je asi neuvidíte ani na t
ěchto stránkách.
Šumavské slatě
Obsah stránek
a fotografie:

Jiří Vopěnka
vopin@sumavanet.cz